יום ראשון, 7 בדצמבר 2014

לא היו תפילות בליבי

דו שיח מייסר בספר של יוסף אריכא 'לחם וחזון' (ת'ש'"ו, עמ' 45). גדעון אינו אתאיסט. סירובו להתפלל מבטא אכזבה מהאל. אבל אכזבה זו עצמה מלמדת עלעתמת האחיזה שלו באל, על הציפייה שלא התממשה.
"השם יתברך קורא את האדם.
ומה היא הקריאה?
הוא שהשם יתברך נותן קיווי וציפייה בליבו...
והנה כן הייתה בריאת העולם...
"והארץ הייתה תוהו ובוהו" - זאת הוא לעיני האדם.
ןהיאך בא תפיסה תפיסה להאדם, שיקשה לפניו זאת, שלא יחפץ בתוהו?!
- זאת הוא כבר בהארה מאת השם."
בית יעקב, האדמו"ר רבי גרשון חמוך העניך מראדזין זלה"ה, ריש פרשת בראשית.